درباره مشاوروم

و پس از آن هر مشاور دارای یک صفحه اختصاصی می شود که از این طریق امکان بررسی سوابق و انجام فرآیند رزرو مشاوره برای متقاضی فراهم می گردد.

مشاوروم ویژه زیست بوم نوآوری و فناوری کشور طراحی شده است و تمامی شرکت های فناور و یا نهاد های مرتبط با این حوزه مانند پارک های علم و فناوری، مراکز رشد، شتاب دهنده ها و … می توانند از امکانات آن استفاده نمایند.

همکاران ما

در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها.

پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری

پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری

ورود به سایت

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

ورود به سایت