درباره مشاوروم

ایده اولیه مشاوروم از سال 1399 و پس از گپ و گفت های صمیمانه میان اعضای بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر زین الدین و برخی خبرگان حوزه نوآوری و فناوری کشور، ایجاد شد. مسئله اصلی در میان این گفتگوها کمبود کانال ارتباطی مستقیم میان متخصصان این حوزه و کارشناسان فعال در زیست بوم بود. به خصوص در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد کشور، بسیاری کارشناسان جوان و کم تجربه هستند که در حوزه کاری خود نیاز به راهنمایی و همراهی افراد با تجربه تر در این حوزه را دارند. از طرفی شرکت های فناور نیز به خصوص در نقاط کمتر برخوردار دسترسی مناسبی به مشاوران متخصص حوزه کسب و کارهای فناور دارند. از این رو ایده سامانه مشاوروم به عنوان بستری برای ایجاد دسترسی مستقیم و حل مسائل یاد شده شکل گرفت.

در مشاوروم و در بدو امر به دنبال اشتراک گذاری شبکه مشاروان فعلی پارک های علم و فناوری میان خود این پارک ها و همچنین شرکت های فناور تابعه آنها هستیم. بدین ترتیب اگر یک کارشناس مرکز رشد در منطقه ای کمتر توسعه یافته علاقمن به کسب تجربیات یک کارشناس با تجربه در تهران یا پارک های توسعه یافته دیگر باشد به راحتی می تواند از مسیر مشاوروم به طور مستقیم ارتباط برقرار کرده و یک یا چند جلسه اختصاصی را ترتیب دهد.

در مشاوروم امکان فرآیند، انتخاب، رزرو و برگزاری جلسه بدون واسطه وجود دارد و این از مشخصه های دیگر این سامانه می باشد.

امیدواریم با همراهی شما مخاطبان گرامی، شبکه ارتباطی مشاوروم هر روز بیش از پیش توسعه یابد و این مسئله منجر به توسعه یافتگی زیست بوم نوآوری و فناوری کشور عزیزمان شود.

 

همکاران ما