تجاری سازی مشاور

"*" indicates required fields

Hidden
منابع انسانی
Hidden
امور مالی,حسابداری و اداری
Hidden
زیر ساختهای تبلیغاتی
Hidden
بازاریابی دیجیتال
Hidden
تدوین گزارش تحقیقات بازار
Hidden
تدوین و اجرای برنامه بازاریابی
Hidden
تدوین و ویرایش قراردادهای حقوقی
Hidden
تهیه برنامه بازاریابی
Hidden
تهیه بیمه نامه مسئولیت کالا
Hidden
تهیه نرم افزارهای مالی، اداری و حسابداری
Hidden
عارضه یابی بازاریابی و فروش

حوزه های خدمات

"در چه حوزه هایی آمادگی ارائه خدمت دارید؟ مثلا ذیل امور حقوقی: عقد قراردادهای تجاری فروش عقد قرارداد استخدام تنظیم لوایح ذیل بازاریابی و فروش: تدوین طرح بازاریابی کسب و کار خدمات "
حداکثر حجم فایل: 30 MB.