مجتبی صالحی

۱۱۰.۰۰۰ تومان

توضیحات

حوزه‌های مشاوره

ارزیابی اقتصادی طرح های تولید و توسعه (امکانسنجی فنی و اقتصادی)
استقرار سیستمهای مدیریت کیفیت و ایزو
پیاده سازی نظام آراستگی 5S
راه اندازی و استقرار سیستمهای مدیریت و برنامه ریزی تولید و موجودی
تحقیقات بازار و بازاریابی

سوابق مشاوره

مشاور و مجری موسسه مطالعات راهبردی سپینود شرق برای طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی کارخانه رب گوجه فرنگی در سلیمانیه عراق و کارخانه تولید مقالع آلیاز سخت آلومنیوم
همکاری با شرکت فرایند بهبود پارسیان برای برگزاری دوره های آموزشی در دانشگاه خواجه نصیر
مشاور پروژه¬های هیات تنظیم بازار برق وزارت نیرو برای تعيين حق الزحمه کارگزاري شرکت مدیرت شبکه برق ایران
مشاور و مجري پروژه بهبود فرآيندهاي دانشگاه فردوسي مشهد
مشاوره راهکارهای بهينه سازی مدیریت پروژه در شرکت توزیع برق استان البرز
بررسی تکنولوژی های نوین در حوزه حمل و نقل شهری برای خط 1 متروی مشهد

سوابق اجرایی

هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی از سال 1392-1396
هیات علمی دانشگاه پیام نور مشهد از سال 1396 ادامه دارد
مدیر و موسس شرکت بخبود سیستم رامش فکر آموزش و مشاوره صنعتی از سال 1395
کارشناس شرکت سپینود شرق مجری تهیه طرح های امکانسنجی 1388-1392
مدیر کارآفرینی دانشگاه بجنورد 1386-1388
مدير تضمين کيفيت شرکت مصنوعات فلزي سنگين 1384-1383

سوابق پژوهشی

1- مجتبی صالحی، امين سقایيان، مدل سازی تأثير عوامل اقتصادی و اجتماعی بر مدیریت پسماند خانگی با رویکرد پویایی شناسی سيستم ها مطالعه موردی شهر تهران، مجله مهندسي صنايع و مديريت شريف
2- مجتبی صالحی، نازنين شریف، بررسی عوامل دیناميکی موثر بر تغيير تعداد افراد بيمه شده با رویکرد پویایی شناسی سيستم ها (مطالعه موردی بيمه تامين اجتماعی)، پژوهشنامه بازرگانی
3- مجتبی صالحی، زهرا حسین پور، ارائه مدلي جديد براي مديريت ريسك در انتخاب پروژه هاي سرمايه گذاري با استفاده از تجزيه و تحليل خطا و فرآيند تحليل شبك فازي، مدلسازی ریسک و مهندسی مالی
4- علی سلماس نيا، مجتبی صالحی بهينه سازی فرآیند چند پاسخه با استفاده از شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتيک، نشريه بين المللی مهندسي صنايع و مديريت توليد
5- وحيد صباغ، مجتبی صالحی، مدلسازی و حل مسئله زمانبندی پروژه با محدودیت منابع در دو حالت سفارش دهی برا ی خرید و توليد مواد مصرفی، نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد
6- مجتبی صالحی، محمد همه وند، رویکردی نوین مبتنی برتجزیه و تحليل آناليز خطا و کپلند جهت استخراج و اولویت بندی مخاطرات موثر بر مدت زمان تکميل پروژه ها، مديريت فردا
7- مجتبی صالحی مریم نوری، بهينه سازی سبد مشتریان در تخصيص بودجه بازاریابی با رویکرد ترکيبی تحليل پوششی داده ها و بهينه سازی استوار، تحقيق در عمليات و کاربردهای آن
8- مجتبی صالحی، مهدی کتولی، انتخاب ویژگی های بهينه با استفاده از الگوریتم ژنتيک و رقابت استعماری صفر و یک برای تعيین ریسک اعتباری مشتریان بانکی، مجله مطالعات کسب و کار هوشمند
9- مجتبی صالحی، آتنا مظفری، اولوييت بندي معيارهاي ارزيابي عملكرد پروژه هاي كلان مشاركتي مديريت شهري با BSC و FANP، مجله مدیریت صنعتی
10. Mojtaba salehi, A Dynamic Fuzzy Expert System Based on Maintenance Indicators for Service Type Selection of Machinery, International Journal of Industrial Engineering and Production Research
11. Optimum Allocation of Iranian Oil and Gas Resources Using Multi-Objective Linear Programming and Particle Swam Optimization in Resistive Economy Conditions, Journal Of Industrial And Systems Engineering.
12. M Salehi, M. M. Valisair, M. Jalanian, Green transportation scheduling with speed control: trade-off between total transportation cost and carbon emission, Computers & Industrial Engineering, 2017
14. A Salmasnia, M Bashiri, M Salehi, A Robust Interactive Approach to Optimize Correlated Multiple Responses, International Journal of Advance Manufacturing Technology, 67( 5–8), 1923–1935, 2013.
15. M Salehi, IN Kamalabadi, MBG Ghoushchi, An effective recommendation framework for personal learning environment using learner preference tree and GA, IEEE Transactions on learning technologies, 6 (4), 350-363, 2013.
16. M Salehi, IN Kamalabadi, Hybrid recommendation approach for learning material based on sequential pattern of accessed material and preference tree of learner, Knowledge-Based Systems, 48, 57-69, 2013.
17. M Salehi, Application of implicit and explicit attribute based collaborative filtering and BIDE for learning resource recommendation, Data and Knowledge Engineering, 87, 130-145, 2013.
18. On line detection of mean and variance shift using neural networks and support vector machine in multivariate processes, Applied Soft Computing, 12, 2973–2984, 2012.
19. M Salehi, A Bahreininejad, I Nakhai, On-line analysis of out-of-control signals in multivariate manufacturing processes using a hybrid learning-based model, Neurocomputing, 74(12-13), 2083-209, 2011.
20. M Salehi, A Bahreininejad, Optimization process planning using hybrid genetic algorithm and intelligent search for job shop machining, Journal of Intelligent Manufacturing. 22 (4), 643-652, 2011.
21. M Salehi, R Tavakkoli-Moghaddam, Application of genetic algorithm to computer-aided process planning in preliminary and detailed planning. Engineering Applications of Artificial Intelligence. 22 (8), 1179-1187, 2009.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: پارک علم و فناوری خراسان رضوی
  • فروشنده: پارک علم و فناوری خراسان رضوی
  • آدرس: کیلومتر ۱۲ بزرگراه آسیایی (جاده مشهد _ قوچان)
    خراسان رضوی
  • هنوز امتیازی داده نشده است!