لیلا خدابنده

۱۴۳.۰۰۰ تومان

توضیحات

حوزه‌های مشاوره

جذب و پذیرش واحدهای فناور
ارزیابی واحدهای فناور

جذب و پذیرش واحدهای فناور
ارزیابی واحدهای فناور و خدمات ارائه شده
هدایت و راهبری کسب و کارهای نوپا
قوانین و مقررات پارک های علمی
نحوه تدوین مستندات مربوط به پارک های علمی

سوابق مشاوره

جذب و پذیرش واحدهای فناور
ارزیابی واحدهای فناور و خدمات ارائه شده
نحوه تدوین مستندات مربوط به پارک های علمی

سوابق اجرایی

 رئیس اداره جذب و پذیرش واحدهای فناوری شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان: 1387 تاکنون
مسوول برگزاری رویدادهای ایده شو
عضو و دبیر شورای پذیرش و ارزیابی شهرک
عضو شورای توسعه و پشتیبانی فناوری شهرک
کارشناس مسوول نظارت و ارزیابی شهرک (ارزیابی روند رشد واحدهای فناوری و همچنین ارزیابی پرسنل)
عضو کارگروه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور
تدوین دستورالعمل، آیین نامه و فرمهای مربوط به فرایند جذب و پذیرش و ارزیابی واحدهای فناور

سوابق پژوهشی

 تدریس در کارگاه آموزشی مدیران پارک‌ها و مراکز رشد، فرايندها و شيوه هاي اجرايي از پذيرش تا خروج واحدهاي فناور
برگزاری کارگاه در دانشگاه‌های استان و رویدادهای ایده شو

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
  • فروشنده: شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
  • آدرس: اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
    اصفهان
  • هنوز امتیازی داده نشده است!