علی جاهدی

۱۶۳.۵۰۰ تومان

دسته بندی و حوزه فعالیت : شیوه های مشاوره : آنلاین قیمت به ازای 30 دقیقه ۱۵۰,۰۰۰ تومان برچسب:

توضیحات

حوزه‌های مشاوره

اکوسیستم سازی
شبکه سازی
منتورینگ
طراحی و راه اندازی کسب و کار

روابط عمومی و بین الملل

رزومه

 مدیر مرکز رشد فناوري اطالعات و ارتباطات پارک علم و فناوري خراسان
 مدیر مرکز توانمندسازي کسب و کارهاي نوپاي فاوا خراسان رضوي)وزارت ICT( )ictStartups()تا 1397)
 مدرس دانشگاه هاي فردوسي مشهد )دانشکده هاي مهندسي و ریاضي
 برگزاري بیش از 300 کارگاه آموزشي مرتبط با کسب و کار در دانشگاه ها، رویدادها و کنفرانس ها و …

اطلاعات فروشنده