سلیمان احمدنیا

۲۷۲.۵۰۰ تومان

توضیحات

حوزه‌های مشاوره
تدوین استراتژی سازمان (در زمینه مدیریت), پیاده سازی و استقرار سیستم بهای تمام شده . پیاده سازی و استقرار سیستم های مالی و مالیاتی و مدیریتی ، حسابرسی داخلی سازمان ها و شرکت ها

سوابق مشاوره
مشاوره صنایع غذایی و دریایی ، مشاوره بخش خصوص مخ
حوزه‌های مشاوره
تدوین استراتژی سازمان (در زمینه مدیریت), پیاده سازی و استقرار سیستم بهای تمام شده . پیاده سازی و استقرار سیستم های مالی و مالیاتی و مدیریتی ، حسابرسی داخلی سازمان ها و شرکت ها

سوابق مشاوره
مشاوره صنایع غذایی و دریایی ، مشاوره بخش خصوص مخصوصا شرکت های تولیدی و بازگانیصوصا شرکت های تولیدی و بازگانی

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: پارک علم و فناوری هرمزگان
  • فروشنده: پارک علم و فناوری هرمزگان
  • آدرس: بلوار امام خمینی(ره)، خیابان آیت الله غفاری شمالی، برج فناوری هرمز، پارک علم و فناوری هرمزگان
  • هنوز امتیازی داده نشده است!