حامد دهقانپور

۳۸۱.۵۰۰ تومان

دسته بندی و حوزه فعالیت : شیوه های مشاوره : حضوری آنلاین قیمت به ازای 30 دقیقه ۳۵۰,۰۰۰ تومان برچسب:

توضیحات

حوزه‌های مشاوره

مالکیت فکری

ارزشگذاری فناوری

تجاری سازی فناوری

طرح کسب و کار
دانش بنیان و خلاق

سوابق مشاوره

• مشاور تجاری سازی و انتقال فناوری پارک علم و فناوری فارس (1398- 1400).
• مشاور مالکیت فکری و تجاری‌سازی فناوری دانشگاه شیراز (1395- 1400).
• عضو شورا و کمیته پذیرش پارک علم و فناوری فارس (1399-1400).
• عضو شورای مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع غذایی پارک علم و فناوری فارس (1394- 1398).
• مشاور مالکیت فکری و تجاری‌سازی پارک علم و فناوری فارس (1394-1400).
• مشاور مالکیت فکری و تجاری‌سازی بنیاد نخبگان فارس (1395-1400).
• عضو اصلی کمیته مالکیت فکری پارک علم و فناوری فارس(1394-1400).
• عضو اصلی کمیته نوآوری، کارآفرینی و مالکیت فکری دانشگاه شیراز (1398).
• مشاور مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع غذایی پارک علم و فناوری فارس (1394-1398).
• مشاور نوآوری و تجاری¬سازی فناوری موسسه آموزش عالی زند (1396- 1398).
• مدیر نوآوری و تجاری¬سازی فناوری موسسه آموزش عالی زند (1394- 1396).
• مدیر تحصیلات تکمیلی موسسه آموزش عالی زند (1396- 1397).
• نماینده کانون پتنت معاونت علمی و فناوری دانشگاه شیراز (1395- 1398).
• نماینده شبکه مرکز حمایت از فناوری و نوآوری (TISC) سازمان جهانی مالکیت فکری(WIPO) در دانشگاه شیراز (2016).
• عضو کمیسیون‌های اتاق بازرگانى فارس (کارآفرینى،کسب و کارهاى نوین و دانش بنیان)( فناوري اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه)(حمایت قضایی، مالکیت فکری، حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی)
• مربی و داور استارت آپ‌های شیراز
• مشاورعلمی مدارس فصلی خلاقیت و ایده‌پردازی بنیاد نخبگان فارس
• مسئول گرنت فناوری جوانه و شکوفایی وزارت عتف در استان فارس (1398- 1400).
• سرارزیاب کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (1395-1398).
• مسئول امور تبادل فناوری شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری استان فارس (1398).

سوابق اجرایی

• مشاور تجاری سازی و انتقال فناوری پارک علم و فناوری فارس (1398- 1400).
• مشاور مالکیت فکری و تجاری¬سازی فناوری دانشگاه شیراز (1395- 1400).
• مسئول گرنت فناوری جوانه و شکوفایی وزارت عتف در استان فارس (1398- 1400).
• سرارزیاب کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (1395-1398).
• مسئول امور تبادل فناوری شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری استان فارس (1398).
• عضو شورا و کمیته پذیرش پارک علم و فناوری فارس (1399-1400).
• عضو شورای مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع غذایی پارک علم و فناوری فارس (1394- 1398).
• مشاور مالکیت فکری و تجاری¬سازی پارک علم و فناوری فارس (1394-1400).
• مشاور مالکیت فکری و تجاری¬سازی بنیاد نخبگان فارس (1395-1400).
• عضو اصلی کمیته مالکیت فکری پارک علم و فناوری فارس(1394-1400).
• عضو اصلی کمیته نوآوری، کارآفرینی و مالکیت فکری دانشگاه شیراز (1398).
• مشاور مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع غذایی پارک علم و فناوری فارس (1394-1398).
• مشاور نوآوری و تجاری¬سازی فناوری موسسه آموزش عالی زند (1396- 1398).
• مدیر نوآوری و تجاری¬سازی فناوری موسسه آموزش عالی زند (1394- 1396).
• مدیر تحصیلات تکمیلی موسسه آموزش عالی زند (1396- 1397).
• نماینده کانون پتنت معاونت علمی و فناوری دانشگاه شیراز (1395- 1398).
• نماینده شبکه مرکز حمایت از فناوری و نوآوری (TISC) سازمان جهانی مالکیت فکری(WIPO) در دانشگاه شیراز (2016).
• عضو کمیسیون¬های اتاق بازرگانى فارس (کارآفرینى،کسب و کارهاى نوین و دانش بنیان)( فناوري اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه)(حمایت قضایی، مالکیت فکری، حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی)
• مربی و داور استارت آپ¬های شیراز
• مشاورعلمی مدارس فصلی خلاقیت و ایده¬پردازی بنیاد نخبگان فارس
• کارشناس آموزشي گروه کشاورزي و مدرس مرکز آموزشي علمي و کاربردي جهادکشاورزي استان يزد مرکز ملاصدرا (1389 -1387).

سوابق پژوهشی

مقالات چاپ شده در مجلات علمي معتبر داخلي و خارجي و يا کنفرانسها و سمينارها و همايشهاي داخلي و خارجي:
رديف عنوان مقاله نام مجله يا کنفرانس سال انتشار نام نويسندگان به ترتيب ذکر شده در مقاله
١ بررسي جنبه‌هاي محدودکننده تجارت آب مجازي در منطقه مرودشت فصلنامه علوم و صنايع کشاورزي ١٣٨٧ حامد دهقانپور
محمد بخشوده
٢
بررسي رفتار مصرفي خانوار شهري و روستايي كشور مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي ١٣٨٨ جواد تركماني
حامد دهقانپور
٣ بازاريابي نهاده‌هاي كشاورزي مطالعه موردي
کود شيميايي، بذر و سموم مجله اقتصاد كشاورزي و توسعه ١٣٨٩ بهاءالدين نجفي
حامد دهقانپور
٤ آثار تغيير در سياست پولي و نرخ مبادله بر عرضه، قيمت و صادرات کشاورزي ايران مجله اقتصاد كشاورزي و توسعه ١٣٩1 كورش سرورزاده
حميد محمدي
حامد دهقانپور
5 پيش‌بيني نرخ تورم و نقدينگي و اثرات آنها بر ارزش افزوده بخش کشاورزي اقتصاد کشاورزي 1391 مسعود دهدشتي
حميد محمدي
حامد دهقانپور
6 اندازه‌گيري انواع کارايي در واحدهاي پرورش جوجه گوشتي استان فارس فصلنامه اقتصاد کشاورزي و توسعه 1392 احمدعلي¬ثابتان¬
حميد محمدي
حامد دهقانپور
7 تعيين ارزش اقتصادي آب کشاورزي در دشت يزد-اردکان استان يزد فصلنامه اقتصاد کشاورزي و توسعه 1392 حامد دهقانپور
8 انتخاب الگوي زراعي مناسب در راستاي استفاده پايدار از منابع آب با تاکيد برکم آبياري: مطالعه موردي شهرستان سپيدان فصلنامه اقتصاد کشاورزي و توسعه 1392 اسماعيل¬شمس¬الديني
حميد محمدي
حامد دهقانپور
9 بررسي عوامل اقتصادي و اجتماعي مؤثر بر مصرف گياهان دارويي در شهر يزد فصلنامه علمي پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران 1393 حامد دهقانپور
حميده دهقاني¬زاده
10 Modeling Crop Cultivation Pattern Based on Virtual Water Trade: Evidences From Marvdasht In Southern Iran Iran Agricultural Research 2016 حامد دهقانپور
محمد بخشوده
11 An Economic-Risk Analysis of Alternative Rotations by Stochastic Simulation in Fars Province Iran Agricultural Research 2016 حامد دهقانپور
محمد بخشوده
12 بررسي اثرات رفاهي ناشي از تغيير قيمت مواد پروتئینی مصرفی خانوار شهری فصلنامه اقتصاد کشاورزي و توسعه 1396 حامد دهقانپور
محمد بخشوده
13 بررسی اثر تغییرات آب و هوا بر تولید محصولات کشاورزی ایران مطالعه موردی تولید گندم مجله پژوهشهای اقتصاد کشاورزی 1393 حامد دهقانپور
عفت قربانیان
غلامرضا سلطانی
14 بررسی عرضه و صادرات غذا و واکنش کوتاه¬مدت کشاورزی به تغییرات قیمت و نرخ مبادله: مطالعه موردی کشورهای منتخب خاورمیانه مجله پژوهشهای اقتصاد کشاورزی 1395 عبدالکریم اسماعیلی
حامد دهقانپور
15 تعيين الگوي كشت محصولات كشاورزي با تأكيد بر تجارت آب مجازي در منطقه مرودشت هفتمين کنفرانس
اقتصاد کشاورزي ايران ١٣٨٩ حامد دهقانپور
محمد بخشوده
16 سازه¬هاي مؤثر بر مصرف گياهان دارويي در شهرستان يزد همايش ملي گياهان دارويي ١٣٨٩ حامد دهقانپور
عليرضا عموبيگي
17 محاسبه مزيت نسبي توليد انار در استان يزد همايش ملي انار 1390 جلال سالم
حامد دهقانپور
18 بررسي رابطه علي بين مصرف کمي و کيفي انرژي و رشد اقتصادي در بخش کشاورزي هشتمين همايش اقتصادکشاورزي ايران 1391 حامد دهقانپور
19 روابط علی بين رشد اقتصادی و حفاظت پايدار زيست محيطی در جهان سومین کنفرانس بین¬المللی علوم رفتاری 1392 حامد دهقانپور، عباس ميرزائی و محمد بخشوده
20 عوامل مؤثر بر عدم سرمایه‌گذاری در حفاظت از محیط زیست کشورهای منطقه منا نهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران 1393 حامد دهقانپور، عباس ميرزائی و محمد بخشوده
21 ارزیابی استراتژی‌های بهبود بهره‌وری آب کشاورزی در استان فارس اولین کنفرانس ملی اقتصاد آب 1395 منصور زیبایی ،
حامد دهقانپور، سیامک نیکمهر ، محمدحسین زیبایی
22 بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کشاورزان در استفاده از فناوریهای حفاظت آب و خاک فصلنامه اقتصاد کشاورزي و توسعه 1399 حامد دهقانپور
منصور زیبایی
23 شناسایی مناطق دارای اولویت به منظور بکارگیری اقدامات حفاظت آب و خاک: منطقه مورد مطالعه شمال شرقی حوضه آبریز مند تحقیقات اقتصاد کشاورزي 1399 حامد دهقانپور
منصور زیبایی
24 بررسی تأثیر فناوریهای حفاظت آب و خاک بر مصرف آب، عملکرد گندم و فقر روستایی در حوضه آبریز مند فصلنامه اقتصاد کشاورزي و توسعه 1399 حامد دهقانپور
منصور زیبایی
25 بررسی نقش تغییر سیستم آبیاری بر بهره‌وری آب در شبکه آبیاری و زهکشی درودزن دوازدهمین کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی ایران 1400 حامد دهقانپور، آذر شیخ زین‌الدین
طرحهاي ملي و يا تحقيقاتي انجام شده:
رديف نام طرح کارفرما سال اجراي طرح سمت در طرح
١ تدوین اسناد راهبردی توسعه علم، فناوری و نوآوری استان فارس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور 1398 همکار
٢ طراحی و پیاده‌سازی طرح توسعه کارافرینی استان فارس بنیاد نخبگان فارس 1396 همکار
٣ تعیین فقر شهری و مقابله با محرومیت‌زدایی شهر شیراز شهرداری شیراز 1394 همکار اصلي
4 تعیین استراتژی های افزایش بهره‌وری آب مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب 1394 همکار اصلي
5 محاسبه قيمت تمام‌شده آب و خدمات، قيمت‌گذاري برق توليدي نيروگاه‌هاي برق آبي در حوزه عملکرد شرکت سهامی آب منطقه‌اي کهگيلويه و بويراحمد شرکت آب منطقه‌ای استان کهگیلویه و بویراحمد 1393 همکار اصلي
6 بررسي بازاريابي شيلات در استان هرمزگان قطب علمي استراتژي توسعه كشاورزي ١٣٨٦ همکار
7 بازاريابي نهاده‌هاي كشاورزي و جايگاه آن در توسعه كشاورزي قطب علمي استراتژي توسعه كشاورزي ١٣٨٥ همکار اصلي
8 نحوه مناسب تنظيم سياستهاي كشاورزي (در زير بخش باغباني و زراعت)، غذايي و صنعت در جهت دسترسي به سرانه ٢٩ گرم پروتئين حيواني تا پايان برنامه چهارم توسعه موسسه پژوهشها و برنامه‌ريزي اقتصادكشاورزي ١٣٨٤ همکار اصلي

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: بنیاد نوآوری دکتر شیخ زین‌الدین
  • فروشنده: بنیاد نوآوری دکتر شیخ زین‌الدین
  • آدرس: اصفهان ، خیابان جهاد ، نبش کوچه مسعود، مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان اصفهان ،واحد 626
  • هنوز امتیازی داده نشده است!