بهروز شیرخانی

۲۷۲.۵۰۰ تومان

دسته بندی و حوزه فعالیت : شیوه های مشاوره : حضوری آنلاین قیمت به ازای 30 دقیقه ۲۵۰,۰۰۰ تومان برچسب:

توضیحات

بحوزه‌های مشاوره

خدمات مالی
مالیاتی
طراحی سیستم های حسابداری
خدمات حسابرسی
امور بیمه ای شرکت ها

سوابق مشاوره

مشاور مالی پارک علم و فناوری خراسان رضوی از سال 1395
برگزاری دوره های آموزشی با موضوع مالی و مالیاتی در استان خراسان رضوی و شمالی
برگزاری جلسات مشاوره در پارک خراسان شمالی
مشاور مالی و حسابرس در بخش خصوصی از سال 1385
مشاور مالی شرکت های مختلف تولیدی ، بازرگنی و خدماتی بخش خصوصی
حسابرس شرکت های مختلف تولیدی ، بازرگنی و خدماتی بخش خصوصی
حسابدار رسمی- کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی – حسابرس و مشاور مالی و مالیاتی

سوابق اجرایی

حسابرس در موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
مدیر فنی حسابرسی در موسسه حسابرسی آفاق کاوشگران
مدیر فنی حسابرسی و شریک در موسسه حسابرسی ارکان سیستم
حسابرس معتمد بورس اوراق بهادار
کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی

حسابدار رسمی و عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
مدرس دانشگاه

مشاور مالی پارک علم و فناوری خراسان رضوی

سوابق پژوهشی

کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشگاه فردوسی مشهد
دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات فروشنده