دومین وبینار از فصل چهارم طرح طلوع

توضیحات دوره

بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر زین الدین برگزار میکند:
سلسله وبینارهای گفتگومحور طلوع در سال 1401 با تکیه بر اهداف شعار سال و با رویکرد قانون جهش تولید دانش بنیان، سعی بر ایجاد بستری جهت تعامل فی مابین نهادهای حاکمیتی مرتبط با این قانون و پارک های علم و فناوری سراسر کشور دارد. ویژگی مهم طلوع امکان گفتگو و تعامل مستقیم تمامی شرکت کنندگان در مباحث می باشد.

سرفصل ها
تکالیف و ظرفیت های جهاد کشاورزی بر مبنای قانون جهش تولید دانش بنیان
مخاطبین
مدیران و کارشناسان پارک های علم و فناوری شرکت های مستقر در پارک
بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر زین الدین

با حضور :

مجلس شورای اسلامی
وزارت جهاد کشاورزی

تاریخ : 1401/09/29

زمان برگزاری : از ساعت 14 الی 16

مدت زمان : 120 دقیقه

نحوه حضور : آنلاین

قیمت : 436,000