دومین وبینار از فصل سوم طرح طلوع

توضیحات دوره

بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر زین الدین برگزار میکند:
سلسله وبینارهای گفتگومحور طلوع در سال 1401 با تکیه بر اهداف شعار سال و با رویکرد قانون جهش تولید دانش بنیان، سعی بر ایجاد بستری جهت تعامل فی مابین نهادهای حاکمیتی مرتبط با این قانون و پارک های علم و فناوری سراسر کشور دارد. ویژگی مهم طلوع امکان گفتگو و تعامل مستقیم تمامی شرکت کنندگان در مباحث می باشد.

سرفصل ها
امور مالیاتی و گمرکی مرتبط با شرکت های دانش بنیان با محوریت قانون جهش تولید دانش بنیان
مخاطبین
کلیه فعالین زیست بوم نوآوری و فناوری کشور و به خصوص شرکتهای دانش بنیان و مدیران ارشد پارک های علم و فناوری
بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر زین الدین

با حضور :

مجلس شورای اسلامی
وزارت امور اقتصاد و دارایی

تاریخ : 1401/06/22

زمان برگزاری : از ساعت 14 الی 16

مدت زمان : 120 دقیقه

نحوه حضور : آنلاین

قیمت : 0