دومین نشست از دومین فصل از سلسله نشست های گفتگو محور طلوع

توضیحات دوره

سلسله وبینارهای گفتگومحور طلوع در سال 1401 با تکیه بر اهداف شعار سال و با رویکرد قانون جهش تولید دانش بنیان، سعی بر ایجاد بستری جهت تعامل فی مابین نهادهای حاکمیتی مرتبط با این قانون و پارک های علم و فناوری سراسر کشور دارد. ویژگی مهم طلوع امکان گفتگو و تعامل مستقیم تمامی شرکت کنندگان در مباحث می باشد.
در هر نشست طلوع، با محوریت یک نهاد حاکمیتی، ابعاد مختلف این قانون و همچنین تکالیف و فرصت های نهفته در این قانون را بررسی و به بحث و تبادل نظر می پردازیم.
مخاطب اصلی این وبینارها کلیه فعالین زیست بوم نوآوری و فناوری کشور و به خصوص مدیران ارشد پارک های علم و فناوری است.

در دومین نشست از دومین فصل طلوع، پیرامون تکالیف و فرصت های پارک های علم و فناوری با نهادهای موثر در شکل گیری و تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان به بحث و گفتگو می پردازیم.

 

سرفصل ها
ظرفیت های موجود در قانون جهش تولید دانش بنیان با رویکرد پارک های علم و فناوری
مخاطبین
پارک های علم و فناوری سراسر کشور
بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر زین الدین

با حضور :

وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
صندوق نوآوری و شکوفایی
مجلس شورای اسلامی

تاریخ : 1401/03/31

زمان برگزاری : از ساعت 14 الی 16

مدت زمان : 120 دقیقه

نحوه حضور : آنلاین

قیمت : 0