اولین وبینار از فصل پنجم طرح طلوع

توضیحات دوره

بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر زین الدین برگزار میکند:

سلسله وبینارهای گفتگومحور طلوع در سال 1401 با تکیه بر اهداف شعار سال و با رویکرد قانون جهش تولید دانش بنیان، سعی بر ایجاد بستری جهت تعامل فی مابین نهادهای حاکمیتی مرتبط با این قانون و پارک های علم و فناوری سراسر کشور دارد. ویژگی مهم طلوع امکان گفتگو و تعامل مستقیم تمامی شرکت کنندگان در مباحث می باشد.

 

موضوع نشست اول از سری پنجم در سال ۱۴۰۱:  ” آشنایی با تکالیف و ظرفیت ها؛ نهادهای حاکمیتی برمبنای قانون جهش تولید دانش بنیان “شورای شهر و شهرداری ها”
در این نشست از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها دعوت به عمل آمده است‌‌.

سرفصل ها
آشنایی با تکالیف و ظرفیت ها؛شورای شهر و شهرداری ها برمبنای قانون جهش تولید دانش بنیان "
مخاطبین
شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری مدیران و کارشناسان پارک های علم و فناوری
بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر زین الدین

با حضور :

مجلس شورای اسلامی
سازمان شهرداری ها و دهیاری ها

تاریخ : 1401/12/15

زمان برگزاری : از ساعت 14:30 الی 16:30

مدت زمان : 120 دقیقه

نحوه حضور : آنلاین

قیمت : 436,000