پردیس های فناوری;ازچرایی تا راه اندازی

تومان۰

دسته بندی و حوزه فعالیت : شیوه های مشاوره : قیمت به ازای 60 دقیقه تومان

توضیحات

این وبینار به موضوع تجربیات پارک علم و فناوری خراسان در خصوص نیاز به ایجاد پردیس های فناوری و همچنین قوانین و مقرارت حاکم بر این ساختار می پردازد. همچنین ارائه دهندگان این رویداد از چگونگی مشارکت دیگر نهادهای دولتی یا خصوصی در این مورد خواهند گفت

اطلاعات پارک

  • پارک : مدیر
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است!