محمدرضا علومی

تومان۳۰۰.۰۰۰

توضیحات

حوزه‌های مشاوره

شبکه سازی
تجاری سازی
انتقال فناوری

سوابق مشاوره

مشاوره مالی و حسابداری از سال 84 تا 91
مشاوره مدیریت و کارآفرینی سال 90 تاکنون
مشاوره تجاری سازی و توسعه فناوری 92 تاکنون
مشاوره انتقال و تبادل فناوری 94 تا کنون
مشاوره تامین مالی و سرمایه گذاری 94 تا کنون
ارائه خدمات مشاوره به بیش از 300 شرکت فناور و دانش بنیان

سوابق اجرایی

بنیاگذار و مدیر عامل شرکت راهکار تجارت پویا سورنا از سال 92 تاکنون
کارگزار صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری از 93 تاکنون
کارگزار فن بازار ملی ایران از 94 تا کنون
راهبر دفتر انتقال فناوری دانشگاه یزد از 97 تاکنون

اطلاعات پارک