مجتبی قدیمی

تومان۲۰۰.۰۰۰

توضیحات

حوزه‌های مشاوره

  • بازاریابی و فروش
  • سرمایه گذاری
  • کارآفرینی

سوابق مشاوره

مدیر مرکز رشد شیروان
مدیر مرکز رشد اسفراین
کارشناس بازاریابی پارک علم و فناوری

 

اطلاعات پارک