علی فتی

تومان۵۰۰.۰۰۰

دسته بندی و حوزه فعالیت : شیوه های مشاوره : آنلاین قیمت به ازای 60 دقیقه ۵۰۰,۰۰۰ تومان برچسب:
Product Code:

توضیحات

حوزه‌های مشاوره

فنی و تخصصی- مکانیک

سوابق مشاوره

عضو کارگروه پژوهش، فناوری و تحول اداری استان هرمزگان
عضو کارگروه علمی هفته پژوهش استان هرمزگان

اطلاعات پارک