علیرضا نصیری

تومان۱.۰۰۰.۰۰۰

دسته بندی و حوزه فعالیت : شیوه های مشاوره : آنلاین قیمت به ازای 60 دقیقه ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان برچسب:
Product Code:

توضیحات

حوزه‌های مشاوره

تجاری سازی، ارزیابی و گزینش

سوابق مشاوره

مشاوره و داوری طرح های ارائه شده در پارک علم و فناوری هرمزگان

سوابق اجرایی

5 سال معاونت فناوری و پشتیبانی پارک علم و فناوری هرمزگان
1 سال مدیریت مرکز رشد
عضو شورای پارک علم و فناوری

سوابق پژوهشی

چاپ 2 کتاب و 30 مقاله علمی

اطلاعات پارک