سید مسعود سروی

تومان۳۵۰.۰۰۰

دسته بندی و حوزه فعالیت : شیوه های مشاوره : حضوری آنلاین قیمت به ازای 60 دقیقه ۳۵۰,۰۰۰ تومان برچسب:
Product Code:

توضیحات

حوزه‌های مشاوره

مالی و مالیاتی

سوابق مشاوره

همکار اصلیدر پروژه تعیین میزان رضایت کارکنان در شرکت آب و فاضلاب
همکار اصلی در پروژه تایید نوع موتور سیکلت در شرکت سامان آوران توسعه
مدیر برنامه ریزی پرسنل آموزشی در دانشگاه

اطلاعات پارک