سید مسعود رجایی

تومان۳۰۰.۰۰۰

دسته بندی و حوزه فعالیت : شیوه های مشاوره : حضوری آنلاین قیمت به ازای 60 دقیقه ۳۰۰,۰۰۰ تومان برچسب:
Product Code:

توضیحات

حوزه‌های مشاوره

بازاریابی

سوابق مشاوره

نزدیک به بیست سال سابقه مشاوره در خصوص بازاریابی، فروش و تبلیغاتی – مشاوره به مراکز رشد برخی دانشگاه ها، مشاور شهرک علمی وتحقیقاتی، مشاور شبکه پژوهش و فناوری، اتاق بازرگانی و شرکتهای متعدد خصوصی

سوابق اجرایی

سوابق اینجانب تماما مربوط به کسب و کار خصوصی در بازار کار است، مدیریت و مالک شرکت تولید لوله و اتصالات ، کانون تبلیغاتی از سال 78 تا کنون
سوابق تجارت خارجی در جوانی

سوابق پژوهشی

تحقیقات بازار در زمینه مواد غذایی، مصالح ساختمانی، مواد پلیمری و زنجیره تامین که تمامنا بصورت خصوص برای شرکتهای متقاضی انجام شده است.

اطلاعات پارک