داود تفضلی

تومان۳۰۰.۰۰۰

دسته بندی و حوزه فعالیت : شیوه های مشاوره : آنلاین قیمت به ازای 60 دقیقه ۳۰۰,۰۰۰ تومان برچسب:
Product Code:

توضیحات

حوزه‌های مشاوره

نظارت و ارزیابی پارک و مراکز رشد بر شرکتهای فناور

– جذب و پذیرش در پارک ها و مراکز رشد

– ایجاد و توسعه پارکها و مراکز رشد

– ارائه خدمات پارکها و مراکز رشد به واحدهای فناور

– برنامه ریزی و مدیریت مراکز رشد

رزومه

تجارب کاری :
– معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری خراسان رضوی 1397 تا کنون
– مدیر مرکز رشد و گروه انرژی پارک علم و فناوری خراسان 1391 – 1397
– کارشناس مرکز رشد – مسئول گروه انرژی پارک علم و فناوری خراسان – 1389 تا 1391
– مدیر بخش سیاالت – مسئول پروژه های سیاالتی طرحهای توسعه فوالد مبارکه اصفهان – طراح و ناظر شبکه های سیاالتی مجتمع فوالد غرب آسیا ) قم- دلیجان( در شرکت ژرف اندیشان فن گستر پارس – تهران – 1385 تا 1389

اطلاعات پارک