بهمن محمد یاری

تومان۲۵۰.۰۰۰

دسته بندی و حوزه فعالیت : شیوه های مشاوره : آنلاین قیمت به ازای 60 دقیقه ۲۵۰,۰۰۰ تومان برچسب:
Product Code:

توضیحات

حوزه‌های مشاوره

توسعه تكنولوژي اطلاعات
ایجاد مرکز رشد فناوری و کارآفرینی
امکان سنجی و تهیه طرح کسب وکار ایجاد مرکز رشد واحدهای فناوری
تدوین مطالعه اکتشافی ایجاد کریدور فناوری
تدوین مطالعه اکتشافی و تدوین استراتژی های توسعه SME
تدوین مطالعه اکتشافی تشکیل بانک اطلاعات جامع صنعت و معدن
توسعه تکنولوژي اطلاعات وارتباطات

رزومه

1 .مسئول طراحي و راه اندازي مرکز رشد واحدهاي فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم وفناوري استان آذربایجان شرقي 1382 الي 1384
2 .19 سال سابقه مدیریت مرکز رشد و امور موسساو پارک علم وفناوري آذربایجان شرقي (از سال 1381 تا کنون)
3 .دبير شطكه مراکز رشد استان آذربایجان شرقي

اطلاعات پارک