اکبرامینی

تومان۲۰۰.۰۰۰

دسته بندی و حوزه فعالیت : شیوه های مشاوره : حضوری آنلاین قیمت به ازای 60 دقیقه ۲۰۰,۰۰۰ تومان برچسب:
Product Code:

توضیحات

حوزه‌های مشاوره

منابع انسانی پارکها، زیرساختهای پارک، مدیریت فناوری

رزومه

پارك علم و فناوري خراسان- معاون پشتیبانی فناوري
پارك علم و فناوري خراسان- معاون فناوري و نوآوري
پارك علم و فناوري خراسان- رئیس دفتر مالکیت فکري
پارك علم و فناوري خراسان- مدیر امور مالی
پارك علم و فناوري خراسان- مدیر پایلوت سرامیک و آزمایشگاهها
پارك علم و فناوري خراسان- مدیر خدمات فنی و تخصصی
پارك علم و فناوري خراسان- مسئول آزمایشگاه مواد و متالورژي پارك

اطلاعات پارک