1. این برنامه صرفا جهت استفاده شرکت های دانش بنیان و فناور استان هرمزگان می باشد، لذا پس از ثبت نام شرکت ها در هر یک از خدمات این برنامه صحت سنجی صورت می پذیرد و در صورت ثبت نام افراد حقیقی یا حقوقی دیگر، امکان سرویس دهی وجود نخواهد داشت.

2. هر شرکت جهت استفاده از خدمت مشاوره حضوری می تواند در مجموع حداکثر 4 زمان از زمان های موجود مشاوران را رزرو نماید.

3. هر شرکت می تواند جهت استفاده از کارگاه آموزشی این برنامه صرفا یک نفر نماینده خود را ثبت نام نماید.

4. ضروری است که شرکت ها قبل از نهایی کردن ثبت نام و یا رزرو زمان به تاریخ و ساعت آن برنامه دقت نمایند. لذا به دلیل برنامه ریز صورت پذیرفته امکان تغییر در این برنامه ها وجود ندارد.

5. جهت خدمت مشاوره با حمایت 100 درصدی صندوق نوآوری و شکوفایی برای شرکت های دانش بنیان و حمایت 100 درصد پارک علم و فناوری هرمزگان از شرکت های فناور تابعه خود، نیاز به پرداخت هزینه ای توسط شرکت ها نمی باشد و لیکن اولویت رزرو نهایی، زمان رزرو است.

6. سقف کارگاه آموزشی این برنامه با عنوان "آشنایی با مسائل حقوقی کسب و کارهای نوپا" حداکثر 50 نفر می باشد و درصورت اتمام این سقف، امکان ثبت نام در این برنامه وجود نخواهد داشت.

7. ضروری است که شرکت ها پس از نهایی نمودن ثبت نام و رزرو خود در برنامه های یاد شده، حداقل یک نفر نماینده خود را جهت مشارکت معرفی نمایند. در صورت عدم مشارکت، هزینه آزاد خدمات که جهت هر جلسه مشاوره مبلغ 5.000.000 ریال و جهت حضور در کارگاه 5.500.000 ریال می باشد را بایستی پرداخت نمایند.