• متقاضی مشاوره بایستی کلیه اطلاعات مورد نیاز جهت حساب کاربری شخصی خود را به درستی درج نماید در صورت عدم درج صحیح اطلاعات کلیه عواقب آن بر عهده متقاضی مشاوره بوده و مشاوروم هیچ گونه مسئولیتی در خصوص پشتیبانی به موقع برگزاری جلسات مشاوره نخواهد داشت.
  • متقاضی مشاوره موظف است که کلیه اطلاعات حساب کاربری خود را محرمانه فرض نموده و به هیچ عنوان آن را در اختیار غیر قرار ندهد. در صورت تخلف، تمامی مسئولیت بر عهده دارنده حساب کاربری متخلف می باشد و در این صورت احتمال مسدود شدن حساب کاربری به صورت یک طرفه از جانب مشاوروم وجود دارد.
  • مسئولیت انتخاب مشاور، صرفا به عهده متقاضی مشاوره بوده و هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص متوجه غیر نخواهد بود.
  • مسئولیت کلیه اطلاعات ارائه شده در حین فرآیند مشاوره بر عهده متقاضی مشاور می باشد، اگرچه مشاور نیز نمی تواند بدون اذن و هماهنگی متقاضی اطلاعات دریافت شده را که متعلق به متقاضی مشاوره است را در اختیار قرار دهد و یا از آن هرگونه انتفاعی کسب نماید.
  • در صورت لغو جلسه مشاوره، توسط متقاضی حداکثر ۲۴ ساعت قبل از جلسه، صرفاً ۵۰ درصد هزینه عودت می گردد و پس از آن در صورت لغو جلسه، مبلغ دریافتی قابل عودت نمی باشد.
  • در صورت لغو جلسه مشاوره توسط مشاور، تمامی هزینه پرداخت شده توسط متقاضی حداکثر ظرف 2 روز کاری پس از لغو جلسه، به شماره کارت درج شده در مشخصات کاربری وی عودت داده خواهد شد.
  • مشاوروم هیچگونه مسئولیتی در خصوص ذخیره سازی و یا ضبط جلسات مشاوره توسط مشاور یا متقاضی مشاوره برعهده نداشته و در صورتی که این فرآیند توسط هر یک از طرفین صورت پذیرد، مسئولیت عواقب آن بر عهده‌ی مشاوروم نخواهد بود.
  • مشاوروم هیچ گونه مسئولیتی در خصوص اختلالاتی که به دلیل نوسان در کیفیت اینترنت در جلسه آنلاین رخ می‌دهد برعهده نداشته و مسئولیتی در خصوص عودت مبلغ آن جلسه ندارد.
  • مشاور و متقاضی مشاوره توافق نمودند که در صورت بروز اختلاف، موضوع را ابتدا دوستانه حل و فصل نموده و در غیر این صورت نظرنماینده حقوقی مشاوروم، به عنوان داور مرضی الطرفین برای طرفین لازم الاتباع و لازم الاجرا خواهد بود.
  • این توافقنامه وفق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی تنظیم گردیده و طرفین خود را ملزم به رعایت کلیه مفاد آن و ملحقات آن می‌باشد.