بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر محمود شیخ زین‌الدین در اسفندماه سال 1397 به همت خانواده و تنی چند از دوستان ایشان و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به پاس یک عمر خدمات ارزشمند دکتر محمود شیخ زین الدین در زمینه نوآوری و فناوری و کمک به جوانان ایران اسلامی و ادامه‌ی راه آن مرحوم تأسیس گردید. قابل توجه است که تقویت ارتباط میان مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری با بخش‌های صنعتی، اقتصادی و اجتماعی و تقویت زیرساخت‌های نهادی مورد نیاز، لازمه‌ی رشد و تعالی‌بخشی روند نوآوری فناورانه در کشور، تصمیم‌سازی و برگزاری نشست‌های تبادل نظر جهت شناخت موانع توسعه‌ی فناوری و پیشنهاد تنظیم مقررات جهت رفع این موانع به ساختارهای تصمیم‌گیرنده است. بنابراین از یک سو “پارک های علم و فناوری ایرانی” در حال حاضر بیش از هر چیز نیازمند شبکه سازی و نزدیک شدن بدنه‌ی کارشناسی دستگاه‌ها به یکدیگر، اشتراک گذاری تجارب و در نتیجه‌ی آن “جریان دانش” در میان کارشناسان اجرایی و مدیران فناوری هستند. از سوی دیگر به دلیل پراکندگی و دسترسی نامناسب دانش کسب‌کار در سطح کشور، پارک‌ها و شرکت‌های فناور در راستای توسعه‌ی خود به مشاوران و راهبران همراه نیاز دارند که در تمام طول مسیر آنها را همراهی کرده و چالش‌های پیش‌رو را تسهیل سازند، فعالیت مؤثرتری داشته باشند و در نهایت همکاری و هم‌افزایی آنها افزایش یابد. بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر زین‌الدین دقیقاً همین نیازهای اساسی، یعنی شبکه‌سازی و جریان دانش در اثر اشتراک‌گذاری تجارب را هدف‌گذاری نمود و در همین راستا ماموریت خود را دنبال نموده است. بنیاد از ابتدای فعالیت خود تا کنون سیر زیر را طی کرده است: